Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen dertig dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt ​​dertig dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen (LERROS Retail GmbH, Im Taubental 35, 41468 Neuss, Duitsland, e-shop@lerros.com, telefoon: 02131-3606360) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post of e-mail verzonden brief) over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling over uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van intrekking

Als u dit contract annuleert, zullen wij u alle van u ontvangen betalingen, inclusief leveringskosten (behalve eventuele extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een andere leveringsmethode dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onmiddellijk terugbetalen en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw opzegging van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij mogen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen, of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons of aan Nacke Logistik GmbH LERROS E-COMMERCE (Industriestraße 2b, 47623 Kevelaer, Duitsland) retourneren, en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van uw herroeping van dit contract aan overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. Wij dragen de kosten voor het retourneren van de goederen. U bent alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, de kenmerken en de functionaliteit van de goederen vast te stellen.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende overeenkomsten:

  • Contracten voor de levering van verzegelde goederen die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden geretourneerd als de verzegeling na levering is verwijderd.

Voorbeeldformulier voor herroeping

(Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

– Aan LERROS Retail GmbH, Im Taubental 35, 41468 Neuss, Duitsland, e-shop@lerros.com

– Ik/wij (*) herroep(en) hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)

– Besteld op (*)/ontvangen op (*)

– Naam van de consument(en)

– Adres van de consument(en)

– Handtekening van de consument(en) (alleen bij papieren kennisgeving)

- Datum

(*) Schrap wat niet van toepassing is.

Retourlabels
Onverminderd uw wettelijke rechten, ontvangt u bij uw retourzending gratis retourlabels. Als u gebruik maakt van deze retourlabels, is het retourneren voor u gratis. Het retourlabel wordt per e-mail aan u verstrekt. Er wordt een link verstrekt om het retourlabel op te halen. Je kunt de retourzending inleveren bij een pakketwinkel van de betreffende aanbieder in Duitsland.

Herroepingsrecht gemaakt met de Vertrouwde winkels Juridische tekstschrijver